Leden met verdienste


José Vandeplancke
Was op 20 dec 2000 één van de oprichters van de werkgroep “Mycologia Zuid-West-Vlaaanderen” en werd meteen als eerste voorzitter verkozen. Het bleek een prima keuze en dat zou hij blijven tot 31 aug 2011 waarna als hij erevoorzitter actief bleef in het bestuur van de werkgroep. Op 20 juni 2019 moesten we heel onverwacht na een korte ziekte afscheid nemen van onze erevoorzitter. Hij was op al onze activiteiten (wandelingen, microscopie, … ) aanwezig, vol begeestering, passie, doorzetting. Zijn immense kennis deelde hij vol enthousiasme en humor. Paddenstoelen die we tijdens de talloze wandelingen niet direct op naam konden brengen deed hij mee naar huis voor verder onderzoek in boeken en/of microscopie. Sommigen mochten eerst in zijn gararge verder groeien in een kweekbakje. We blijven hem dankbaar en zullen hem herinneren als een leermeester die zijn passie deelde met een tomeloze inzet.

Frank Vandendriessche
Was op 20 dec 2000 één van de oprichters van de werkgroep “Mycologia Zuid-West-Vlaaanderen” en zou zich bezig houden met de PR.
Hij was aanwezig op de paddenstoelentocht op 17 okt 2012 in domein Hemsrode te Anzegem. De dag erna is hij onverwacht overleden.
Hij was de bezieler tijdens talloze natuurwandelingen en gidsbeurten met scholen, met de deelnemers van de cursus “Kijk op natuur” die hij 20 jaar lang organiseerde en begeleide.
Paddenstoelenliefhebbers, beginners en gevorderden konden steeds op hem rekenen voor de juiste uitleg. Zijn inzet was onvoorwaardelijk en 100%. Hij was eenvoudig, integer, correct en zowel “Natuur” als “Natuurbescherming” waren zijn hoofdoel. In de microscopie kon men steeds zijn fijne aanpak zien.
We blijven hem bewonderen omwille van zijn nauwgezetheid, zijn enthousiasme en zijn onbaatzuchtige inzet . Met “Een verhoogde inzet voor de natuur” zullen wij hem blijven herinneren.